2.12.09

Luke 12

minimum av Anne Bøe (Gyldendal)


Forlagets omtale: minimum er en dristig og høyst originalt tenkt og komponert bok. Noen konvensjonell diktsamling er dette ikke, snarere kan en si at boken utgjøres av en serie poetiske variasjoner over noen sentrale motiv: Hvor skjørt og utsatt menneskelivet er. Hvor nær minimum vi mennesker kan komme, og likevel overleve. Disse motivene spilles ut både i forhold til individet og til kollektivet. Det dreier seg om alvorlig sykdom, om risikosoner, om de store katastrofene, tsunami, jordskjelv. Inn og ut av diktene veves andre motiver, personlige, mytiske, historiske. Og samtidig som det handler om livets utsatthet, handler det også om at det er sterkt, det skjøre livet, at redning kan finnes, om enn på minimumsnivå.

Ingen kommentarer: