4.11.07

En revolusjon for poesien?

Se denne filmen

Poesi som puslespill

Kenny G. bruker puslespill-metaforen for å forklare det han oppfatter som samtidspoesiens blindvei. Leserne har gitt opp å sette sammen stadig mer kryptisk litteratur. Han sier at leserne var lei av denne formen og nektet å rekontruere språket. Han mener at samtidspoesien setter en pistol mot hodet til leseren og sier: Kom og rekonstruer denne teksten! Men folk har mistet interessen for dette og Goldsmith mener at det er trist og på en måte en tragedie. Goldsmiths løsning er at han ikke forlange nærlesning av tekstene, men heller vil sette igang tankeprosesser. Dette krever ikke at "tenkeren" leser hele teksten og rekonstruerer den, men at han har forstått konseptet.

Skandinavisk parallell?

Det minner litt om debatten som foregikk i norske aviser i sommer med utgangspunkt i Bendiks Wolds artikkel.Det finnes muligens paralleller mellom skandinavisk og amerikansk debatt omkring samtidspoesien. Er Gunnar Wærness, Tone Hødnebø og Steinar Opstad produsenter av elitistiske puslespill-tekster som folk har gått lei av å bli utfordret med? Dette virker som en grov forenkling fra en forfatter som muligens er en helt annen psykologisk type enn de nevnte. Metaforen er nok ikke helt treffende i sin puslespillaktige enkelhet.

Samtaler med reven er forøvrig sikkert mer givende...

Ann Jäderlund oppsummerer deler av den svenske debatten, som hun ufrillige ble en del av, på en opplysende måte slik:

– Det poppar ju ständigt upp olika debatter. Jag upplever att de mest handlar om att positionera sig. En bråkdel i dem består av en sakkärna.


Lenker:

Kenneth Goldsmiths samleside på internett

Bendik Wolds artikkel

En slags oppsummering av debatten her

Intervju med Ann Jäderlund i Ordfront Magasin.

.