10.2.11

Diktets utsigelsessituasjon

Hvem sier noe?

Noen ganger er det fruktbart å danne seg et bilde av situasjonen som utgjør utsigelsen i diktet. Vi må ser for oss en situasjon som kan få innholdet i diktet til å falle på plass. Man kan stille seg spørsmålet om utsigelsen er en sentral del av diktet. Det ligger et slags detektivarbeid i det å finne situasjonen som diktet kan ses i lys av: Å belyse hvem som sier noe. I mye modernistisk lyrikk har jeg'et en tilbaketrukket rolle. Ofte kvier jeg'et seg for å i det hele tatt dukke opp. Men det skal mye til for å fjerne blikket og bevissthetens tilstedeværelse i diktet. Tekster som bryter med det ytringsaktige og fjerner utsigelsessituasjonen, krever ofte en anarkjennelse av tekstens autoritet, som ideologi, visdom og andre premisser. Ofte kan det være avslørende å stille det enkle spørsmålet: hvem sier hva til hvem. Det kan være en måte å ta avstand fra tekstens autoritet.


Et diktet barn

Monica Aastrongs siste diktsamling "Et diktet barn" er interessant i denne sammenhengen. Hvem er det som sier noe her? I tillegg til diktets jeg, kommer også barnet til orde i disse diktene: "jeg diktet et barn // det gir meg ikke fred" lyder det i åpningsdiktet. Utsigelsessituasjonen er en dialog mellom jeg'et og det oppdiktede barnet. Barnet er en stemme som dukker opp i bevisstheten til til det skrivende jeg'et: "er jeg en jente // spør barnet". Det er en tydelig mangel på realisme i barnets språk. Teksten legger ikke skjul på at stemmen i bevisstheten er en del av jeg'ets språk. Utsigelsessituasjonen som speiles er ikke en realistisk situasjon, men utforskningen av bevissthetens drama, en dialog mellom forskjellige roller som teksten kan innta eller en slags drøm der identitene forvandles og bytter roller. Hele teksten undergraver en realitisk situasjon, men samtidig må den koble seg opp mot det konkrete mor/barn-forholdet. En mann dukker opp i teksten, en farsfigur: "Det er faren min, sier barnet. Han sier at han er faren min // Du skal ikke være her, sier jeg til han."

Jeg får et inntrykk av at Monica Aasprong utforsker rikdommen som ligger der for de som lytter til bevissthetens mange krumspring og sammenbrudd. Det meste som foregår er underbevisste prosesser. Enkle handlinger i hverdagen er ofte utgangspunktet for denne underlige forvanlingen som oppstår. Det oppstår et fenomen som heter "action errors" som karakteriseres ved distraksjon og endring av en bevisst prosess med kontekst til en kontekstfri underbevisst prosess. Dette gir ofte teksten et absurd og latterlig preg som undergraver ethvert forsøk på plassere utsigelsessituasjonen. Teksten blir en utforskning av en dialogisk bevissthets relasjon til diktning.

du drømte at du ble bitt av en hund


nei sier barnet det der har aldri vært min drøm
jo, du drømte

jeg skal dikte meg ut av ditt grep

sier barnet

7.2.11

Diktkammeret er 10 år!

Her er alle månedsvinnerne:* 2001 - Feb - Mars - April - Mai - Juni - August - September - Oktober - November - Desember* 2002 -
Jan - Feb - Mars - April - Mai - Juni - August - September - Oktober - November - Desember* 2003 -
Jan - Feb - Mars - April - Mai - Juni - August - September - Oktober - November - Desember* 2004 -
Jan - Feb - Mars - April - Mai - Juni - August - September - Oktober - November - Desember* 2005 -
Jan - Feb - Mars - April - Mai - Juni - August - September - Oktober - November - Desember* 2006 -
Jan - Feb - Mars - April - Mai - Juni - August - September - Oktober - November - Desember* 2007 -
Jan - Feb - Mars - April - Mai - Juni - August - September - Oktober - November - Desember* 2008 -
Jan - Feb - Mars - April - Mai - Juni - August - September - Oktober - November - Desember* 2009 -
Jan - Feb - Mars - April - Mai - Juni - August - September - Oktober - November - Desember* 2010 -
Jan - Feb - Mars - April - Mai - Juli - August - September - Oktober - November - Desember