30.3.05

Seks diktsamlinger fra Cappelen forlag i 2004

Jeg fant følgende utgivelser i lyrikkåret 2004 på Cappelen forlag:


Freddy O. Fjellheim
Hvile og slagverk

Forlagets omtale:

"Hvile og slagverk" er Freddy Fjellheims ellevte utgivelse, og allerede tittelen signaliserer tekstenes innbyrdes forhold. Samlingen spenner over et vidt felt, og inneholder kvasse satirer med brodd mot grådighet og ødselhet, tekster som i holdning ligner skillingsdiktets uhøytidelige og realistiske omgang med hverdagslige virkeligheter, og som uten å nøle identifiserer seg med dagligspråkets trivia.
Her er en rekke dikt som med Fjellheims presise poetiske språk undersøker den filosofiske innebyrden av forholdet mellom arbeid og hvile, med forbindelser til forfatterens forrige diktsamling, Kristus kommer og Maria. Spørsmålene om sannhet og rettferdighet kan sies å være brennpunktet i årets utgivelse.

Kan det ikke snart revne mellom skyene
i blikket ditt, som ligner mer på tordivel
enn torden, men uten fargene
som forgyller horisonten
på dagene vi er lovet
når dette er
fortært

Anmeldelser:

Klassekampen: http://www3.nyheter.no/pay_no/ma_show.cgi?soid=KLK2&aid=25090
av Espen Stueland
Sarpsborg Arbeiderblad: http://www.sa.no/kultur/boeker/article1322949.ece
av Kjersti Eriksson


Patrick Lundberg
Dager og regler

Forlagets omtale:

Patrick Lundbergs dikt og prosastykker er personlige, nesten dagboksaktige i sin tilnærming til begivenhetene, og de er skrevet i en ekspansiv, inkluderende og muntlig form. Man aner henvisningene til pop- og rocketekster, noe som kan forklares av at forfatteren er låtskriver og gitarist i Bergens-bandet Ai Phoenix.
Formen er generøs og tillater ham å gjøre store sveip – innom steder som Høyanger (der han kommer fra), eller Bergen, der han nå bor, eller Sykehuset, hvor han har tilbrakt mye tid, mens andre dikt fokuserer på Lenin eller er små absurde eventyr.

armene mine henger på trass langt ned mot bakken, i sivet
akkurat over sivet er det stort og omringende
håper at det aldri renner blod fra dem


Anmeldelser:

Bergens Tidende: http://www.bt.no/kultur/litteratur/article328941
av Sindre Ekrheim
jungforlag.com: http://www.jungforlag.com/jung/magazine/2004-12-20/desanmeld.html
av Are Glambek Bøe
Astri Kleppe
Den gangen vi var skog

Forlagets omtale:

Astri Kleppes diktsamling er det et dikt om den store matematikeren Gödel, han som i 1931 endret vårt verdensbilde, og endte sitt liv med å sulte i hjel. Fordi han ikke stolte på noen, og det å ta inn mat, omverden, er truende.
Temaet for disse diktene er skogens grønne mørke, skogens grønne lys, spenningsfeltet mellom hagen og skogen, mellom jeget og omverden. Det handler om at vi er materie, og at materien er oss. Vi kan snakke om materien, vi kan spise den. Men vi kjenner ikke at vi er materie. Vi er ikke engang biologi. Kanskje er vi språk.

Når skal noen endelig vise
verden?
Hvis du sender meg en e-post
må du skrive på et språk jeg kan
- for det er opp til deg
at jeg forstår. Men ingen, ikke
engang Gud
har ennå sendt oss dette brevet
som vi lengter etter, guder
vil noe annet, gjemt
her under bregnene der marken lukter kalk
De er fra tiden da de store trærne vokste vilt
i hagen vår, den gangen
den var grønnere, den hagen der du bar meg, mor
og ga meg eplet, det var honninggult og rundt
som en planet
Og denne vinterlige jord
var det jeg rakte ham til slutt, en gullball
som vi lekte med i skumringen
i hagen, vi var unge, små, amfibielike, og det store
treet bugnet under epletyngden, flodbølgenes
aller siste dag

Anmeldelser:
Dagbladet: http://www.dagbladet.no/kultur/2005/01/03/419110.html
av Helge Torvund


Pedro Carmona-Alvarez
Prinsens gate

Forlagets omtale:

Diktsamlingen Prinsens gate har episke føringer, men insisterer hele tiden på sine poetiske kvaliteter. Prinsens gate er raus og fokusert, og byr på lange dikt og diktsuiter med et mangfold av subjekter, som beveger seg på tvers av historien, av minnet, av biografien og fiksjonen.
Pedro Carmona-Alvarez er en av Cappelens unge og svært lovende forfattere. Han er også medredaktør av litteraturtidsskriftet Vagant og rockestjerne i Sister Sonny.

jeg vil slutte å tenke på engler
jeg vil slutte å onanere til Tretten År Gamle Piker
jeg vil ha kroppen min utstoppet fra åtte om morgenen til åtte om kvelden
jeg vil slutte å skrive om min far


Anmeldelser:

VG: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=249566
Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/kultur/bok/article1285696.ece
av Cecilie Schram Hoel
Universitas: http://universitas.uio.no/anmeldelser/?sak=4727
av Stian Kristensen
Fredrikstad Blad:
http://www.f-b.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20041003/ANMBOK/401573731/-1/LITTERATUR
av Freddy Fjellheim
jungforlag.com: http://www.jungforlag.com/jung/magazine/2004-09-30/anmeldelse.html
av Linda Skårbrevik Klakken
Aftenposten: http://oslopuls.no/cityguides/nav/review.jhtml?context=culture&id=884843
av Mariann Enge
Bergens Tidende: http://bt.no/kultur/litteratur/article302239
av Sindre Ekrheim


Odveig Klyve
Algebraisk

Forlagets omtale:

60 x 60 x
Ein mann reknar ut sekundane i eit lysårEit barn sit på trappa med ei brødskive
Ein soldat lyfter geværetEi sorg søkk gjennom universet
Tid, rom og matematiske lover er sentrale omgrep i denne diktsamlinga. Dei set rammer for mennesket sitt tilvere. Fødsel, død og politiske hendingar finn stad i same sekund på ulike stader på kloden. Dikta er prega av kjærleik til menneska, noko som er styrken og sentrumet i samlinga. Algebraisk er Odveig Klyves 5. diktsamling.
Anmeldelser:

Dagbladet: http://www.dagbladet.no/kultur/2005/01/03/419108.html
av Helge Torvund
VG: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=250547
av Arne Hugo Stølan
Stavanger Aftenblad: http://web3.aftenbladet.no/kultur/bok/article155779.ece
av Eirik Lodén


Vemund Solheim Ådland
Profylaktisk skjønnhet

Forlagets omtale:

Tilhører du dem som nødig leser dikt? Her er samlingen alle som kjenner alfabetet kan lese.
Vemund Solheim Ådlands dikt er like allmenne som opphøyde: De er Kongelige. Et dikt lyder som følger: OOk. Brole – fni ek. Ok bo.E bi.La to.Ana. I ek.O Debutanten Ådland har en sjelden presisjon i rytme og klang, og intim kjennskap til det katastrofale i en hvilken som helst språklig foreteelse. Like fullt har han investert frivolitet, ro, latter og avvæpning i sine dikt. Samlingen er selvsagt ikke uten historiske forelegg, forbildene finnes blant annet i pergament- og papyrusfragmenter (biter av tapte manuskripter), og senere kunst- og litteraturretninger som surrealisme og dadaisme, moderne lydpoesi, typografiske dikt osv osv.

Anmeldelser:

Aftenposten: http://oslopuls.no/cityguides/nav/review.jhtml?context=culture&id=815575
av Ingunn Økland
Dagbladet: http://www.dagbladet.no/kultur/2004/07/05/402320.html
av Helge Torvund
Vinduet: http://www.vinduet.no/tekst.asp?id=417
av Kaja Schjerven Mollerin
Bergens Tidende: http://www.bt.no/kultur/litteratur/article328945
av Sindre Ekrheim
Kommuniké: http://www.kommunike.net/default.asp?pid=10&item=381
av Tora UlstrupKristian S. Hæggernes
tyngde av fallende skygge

Forlagets omtale:


"tyngde av fallende skygge" er Kristian Hæggernes' debut. En på mange måter oppsiktsvekkende debut da forfatteren allerede viser et stramt poetisk språk og dikterisk særpreg.
Diktene beveger seg i spennet mellom det kosmiske (astronomiske) og det nære i form av en klaustrofobisk kroppslighet. Diktene kan handle om ensomhet. De kan handle om lengsel. De kan beskrive en søken etter mening. Diktene leker, utfordrer og setter tankene i spenn da de ulike bildenes kreativitet rykker og forrykker vante forestillinger.
tyngde av fallende skygge har temperaturer og Hæggernes har levert en klassisk, stram og senmodernistisk diktsamling.

Månens musikk er stillheten
når du tar cd-platen ut av spilleren
Speilbildet ditt i spiralen
du vet er der Gjennom et trilobittøye

ville solformørkelsene være hyppigere
og vare lengre Da hun gikk forbi
kjente du tykkelsen
i din egen nakkehud

Insektføtter trampet takten
til din sammentrekning

Anmeldelser:

Sarpsborg Arbeiderblad: http://www.sa.no/kultur/boeker/article1439554.ece
av Kjell Eriksson
Universitas: http://universitas.uio.no/anmeldelser/?sak=4602
av Michael Brøndbo
Aftenposten: http://www.oslopuls.no/cityguides/nav/review.jhtml?context=culture&id=826540
av Ingunn Økland

20.3.05

Hva ble gitt på på Gyldendal i 2004 av lyrikk?

Gyldendal – lyrikk 2004

Jeg fant følgende seks utgivelser på nettsiden til Gyldendal forlag.

Terje Johannesen
Slike kvelders gud

Forlagets omtale:
Krystallisert innsikt fra en erfaren poet.


Terje Johanssens dikt tar opp de aller største spørsmål: eksistens, språk, forgjengelighet – og knyttet til alt dette, innvevd i det, også kjærligheten, lidenskapen, samtalen, som får karakter av livsnødvendighet. Diktene i Slike kvelders gud spenner formmessig fra konsentrerte poetiske helheter til langdikt av mer rapsodisk karakter. Men alle preges de av Johanssens særpregede poetiske innsikt, hans storslåtte billedskapende evne og ledige musikalitet.

Anmeldelser:
Aftenposten: http://oslopuls.no/cityguides/nav/review.jhtml?context=culture&id=888240
av Knut Ødegård
Nordlys: http://www.nordlys.no/kultur/bok/article1459841.ece
av Lene E. Westerås


Bjørn Aamodt
Arbeidsstykker og atten tauverk

Forlagets omtale:

Arbeidsstykker og atten tauverk fører leseren inn i arbeidets livsverden slik det fortoner seg på en industriarbeidsplass: fra det unnselige verktøyet til gigantkranene, fra de store kroppslige fellesanstrengelsene til gledene ved et vellykket trillebårløft, fra en industrihall i funksjon til støvet på gulvet etter nedleggelsen. Aamodt har atten år på Kværner bak seg. I hans kontante dikt utvikles erfaringene med arbeidet til noe større, som særlig videreføres i bokas siste atten dikt om tauverk. Aamodt skriver om det håndfaste, men viser elegant og i samme sveip til dimensjoner som åpenbarer seg i bevissthetens og den fysiske verdens randsoner. Bjørn Aamodt er for sitt uvanlige og kresne forfatterskap tildelt Gyldendalprisen, Doblougprisen og Halldis Moren Vesaas' lyrikkpris. Han er dessuten nominert til Brageprisen, og i 1994 og 1997 til Nordisk Råds litteraturpris for samlingene ABC og Anchorage

Anmeldelser:
Aftenposten: http://oslopuls.no/cityguides/nav/review.jhtml?context=culture&id=879925
av Ingunn Økland
NRK: http://nrk.no/nyheter/kultur/4156803.html
av Tom Egil Hverven
Nordlys: http://www.nordlys.no/kultur/bok/article1292719.ece
av Lene M. Westerås


Jan Erik Vold
Drømmemakeren sa


Forlagets omtale:
Nye meditasjoner fra Jan Erik Vold.


Jan Erik Volds nye diktsamling Drømmemakeren sa følger i samme spor som Tolv meditasjoner (2002), med lange meditative diktsekvenser samlet i tolv større enheter. Temaer er liv, død, forgjengelighet, alder, krig, rettferdighetsfølelse. Som tittelen antyder, har mange av diktene drømmekarakter, likevel med en konkret forankring – både i Vøringsfossen på Vestlandet og pyramidene i Egypt. Jan Erik Vold er ved å få et internasjonalt gjennombrudd. Tolv meditasjoner finnes både på svensk og engelsk, og boken skal utgis i USA i 2005.

Anmeldelser
:
Dagbladet: http://www.dagbladet.no/kultur/2004/09/08/407690.html
av Helge Torvund
Aftenposten: http://oslopuls.no/cityguides/nav/review.jhtml?context=culture&id=866507
av Ingunn Økland
Ord og Tid: http://www.dagogtid.no/arkiv/2004/39/bokmeld1/
av Hadle Oftedal Andersen
Stavanger Aftenblad: http://www.dagogtid.no/arkiv/2004/39/bokmeld1/
av Eirik Lodén
Bergens Tidende: http://bt.no/kultur/litteratur/article.jhtml?articleID=300227
av Sindre Ekrheim
Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/kultur/bok/article1252391.ece
av Cecilie Schram Hoel
NRK: http://nrk.no/litteratur/bokanmeldelser/4115397.html
av Tom Egil Hverven


Ingvill Solberg
Ly

Forlagets omtale:
"Du skal bare være her, jeg skal bare gi deg ly"


Man kan virvles inn i kjærligheten, man kan bergtas av den og søke ly i den. Men det er et ly som kan bli et stengsel, og bergtakingen kan bli truende reell. Det er dette paradokset diktene i Ingvill Solbergs andre diktsamling kretser rundt. Ingvill Solbergs dikt er musikalske og tilgjengelige, men samtidig flerbunnete. Her spilles eventyrmotiver ut mot nåtidsrealisme, og danseviserytmer møter modernismens formspråk. Slik skapes en bevegelig poesi som både gir rom for umiddelbar språklig nytelse og poetisk refleksjon. Ingvill Solberg (f. 1974 i Etiopia) er bosatt i Oslo. Hun debuterte i 2001 med diktsamlingen Gehør.

Anmeldelser:
Aftenposten: http://oslopuls.no/cityguides/nav/review.jhtml?context=culture&id=810688
av Knut Ødegård
VG: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=229766 av Arne Hugo Stølan
Poeten.no: http://www.poeten.no/?pID=5&aID=80202 av Sjur Andersen
Vinduet: http://www.vinduet.no/tekst.asp?id=414 av Kaja Schjerven Mollerin
Kommuniké: http://www.kommunike.no/default.asp?pid=10&item=368 av Tora Ulstrup
Universitas: http://universitas.uio.no/anmeldelser/?sak=4524 av André Larsen Avelin
jungforlag.com: http://www.jungforlag.com/jung/magazine/2004-08-30/auganmeld.html av Frank HiisArnold Eidslott
Koret over Forum Romanum

Forlagets omtale:

Ny, vakker samling dikt fra en av nestorene i norsk samtidslyrikk.

Tid er et sentralt begrep i Koret over Forum Romanum, Arnold Eidslotts tjuefjerde diktsamling. Diktene mediterer over tid i et metafysisk perspektiv; de handler om forholdet mellom det bevegelige, endelige på den ene siden og det ubevegelige, tidløse, guddommelige på den andre siden. Men tiden er også til stede i samlingen som konkret historisk tid, i dikt om hendelser og mennesker i europeisk historie og kultur fra antikken og frem til våre dager, og i erindringsdikt som bygger på Eidslotts egne erfaringer. Gudshenvendelsen i disse diktene kan få karakter av lovsang, mens formspråket er forankret i modernismen. Slik skaper Eidslotts dikt egne forbindelser mellom det tidløse og det tidsbestemte.

Anmeldelser:
Aftenposten: http://www.aftenposten.no/alex/litterat/forfatte/eidslott.htm

av Mariann Enge
Bergens Tidende: http://bt.no/kultur/litteratur/article250435
av Sindre Ekrheim


Øyvind Rimbereid
Solaris korrigert

Forlagets omtale:

Årets bok, årets dikt: Tildelt Kritikerprisen 2004 for beste skjønnlitterære utgivelse og kåret til årets dikt av NRK/P2s lyttere og kritikerpanel.

Mens Øyvind Rimbereid i sine to foregående diktsamlinger undersøkte ulike samtidige og historiske landskap, er denne siste samlingen vendt mot fremtiden. I det lange titteldiktet "Solaris korrigert" gis det utkast og forslag til et poetisk avtrykk av året 2480, der en mannlig stemme taler ut fra den verdenen og det samfunnet han er en del av, og det i et oppblandet, fremtidig vestnorsk, som mest synes å tilhøre et sted midt i Nordsjøen. Diktet står med én fot i apokalypsen og én i utopien, og viser således kanskje like mye tilbake til vår egen tid – til vårt samfunn, vår praktiske verden, våre liv og våre forestillinger – som til fremtiden. I bokens øvrige avdelinger finnes dikt skrevet på stavangerdialekt, både eksistensielle minnedikt og dikt med konkret samtidsrettet stoff."Solaris korrigert er kanskje den mest oppsiktsvekkende diktboka som har kommet, ikke bare i år, men på mange år."Torunn Borge, Dagsavisen

Anmeldelser:
Dagbladet: http://www.dagbladet.no/kultur/2004/11/25/415611.html
av Helge Torvund
Aftenposten: http://www.aftenposten.no/oslopuls/culture/article893289.ece
av Ingunn Økland
VG: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=252532
av Arne Hugo Stølan
Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/kultur/bok/article1344655.ece
av Torunn Borge
Bergens Tidende: http://www.bt.no/kultur/litteratur/article320074
av Gro Jørstad Nilsen
Dagens Næringsliv: http://www.dn.no/borspause/article382606.ece
av Ane Farsethås
Nordlys: http://www.nordlys.no/kultur/bok/article1302386.ecen
av Morten Wintervold
Dag og Tid: http://www.dagogtid.no/arkiv/2004/48/bokm1
av Hadle Oftedal Andersen
Stavanger Aftenblad: http://www.sa.no/kultur/boeker/article1460547.ece
av Kjell Eriksson


Andre artikler om Solaris korrigert:
Vagant nr. 4 2004: Shiri og jeg av Susanne Christensen
Vinduet nr. 2/3 2004:: «For jeg vet eksistensen av verden» av Janike Kampevold Larsen.


17.3.05

Poesiåret 2004 i Norge

«Aig haf ein litl/defect i venstr phanomic breyn-bark, ein noko for staerk production/af eigne picts.»

Stavangerlyrikeren Øyvind Rimbereid fikk kritikerprisen i 2004. Ikke siden 1990, da Paal-Helge Haugen mottok prisen, har den gått til en lyriker. Den samme lyrikeren er representert i Poesi nå, en utgivelse som mener å inneholde det aller beste fra fjorårets norske diktsamlinger. Noen vil nok forsvinne fra et sånt utvalg som er et resultat av en redaksjon,som har bestått av av poet og kritiker Torunn Borge, kritiker Trond Haugen og redaktør for Lyrikklubben, Marit Borkenhagen.

Kritikerprisen

Den samme Trond Haugen er også leder av Kritikerlaget som deler ut Kritikerprisen.
«SOLARIS korrigert» er en fantastisk diktsamling. Og det aller mest fantastiske ved den er det omfattende titteldiktet "Solaris korrigert". I dette diktet skriver Rimbereid science-fiction-poesi, en form for kontrafaktisk framtidshistorie hvor poeten ikke bare krysser umulige tidsavstander, men også strekker seg på tvers av språkene, sa leder Trond Haugen, i sin tale til prisvinneren.

Her kan du høre Øyvind Rimbereid lese utdrag fra det kryptiske titteldiktet i årets samling.

Poesi nå 2004

Følgende lyrikere har fått med utvalgte dikt fra sin 2004-samling:

Pedro Carmona-Alvarez
Ellen Einan
Cornelius Jakhelln
Stein Mehren
Øyvind Rimbereid
Kjersti Bronken Senderud
Jan Erik Vold
Morten Øen
Vemund Solheim Ådland
Bjørn Aamodt
(epilog - utdrag av Øyvind Bergs poetikk)

Diktkammeret

Ellers har Dagbladets Diktkammer kåret sine 11 vinnere, en for hver måned, for året 2004. De innsendte diktene holder et høyt nivå og diktere knyttet til miljøet rundt Diktkammeret har gitt ut diktsamlinger i år.

Årets vinnere ble:

Januar: Roar Thomassen
Februar: Jannike Kayser
Mars: Marte Wolden
April: Irene Larsen
Mai: Olava Bidtnes (ga ut samlingen Napp på Orkana forlag i 2004)
Juni: "enda en raring" (anonym)
Juli: (Helge og juryen tar en velfortjent ferie!)
August: Finn Øglænd! (etablert lyriker og tidvis erklært antipoet)
September: Tove Myhre (ga ut samlingen Strupesong på Samlaget i 2004)
Oktober: Geir Halnes
November: "repo" (anonym)
Desember: Irene Larsen (igjen, faktisk for fjerde gang)

Juryen som står for utvelgelsen består av Niels Schia, Kristian Rishøi, Helge Torvund og Maria Børja. Torvund er nettstedets profesjonelle "diktlærer" og kommenter dikt som legges inn.

Ellers er det vanskelig å få oversikt over alle utgivelsene i poesiåret 2004. Jeg får heller komme tilbake til anmeldelser og et mer fullstendig bilde av hva som skjedde på poesifronten i fjor.

med lyrisk hilsen

Erik

16.3.05

Hva kan denne siden inneholde?

Dette er planleggingsfasen til en side som etterhvert kan få mye interessant stoff. Hovedhensikten er å følge med på ting som skjer i Norden på poesifronten og ved hjelp av linker og korte artikler holde interesserte lesere oppdatert. Målgruppen er mennesker som leser samtidspoesi.

Jeg heter Erik Boye og bor i Tromsø. Jeg har skrevet lyrikk i noen år uten forsøk på å gi ut noe. Til vanlig jobber jeg som norsk lektor i videregående skole. Målsetningen med denne siden er å skrive fire innlegg i måneden, dvs en gang i uka. Hvert innlegg bør inneholde en link til en poesigodbit: enten er lydfil, en poesiside, en artikkel eller noe lignende. I tillegg til dette vil jeg skrive en artikkel med et tema.

Siden dette også gjelder dette innlegget, så følger et to radioprogram fra Danmarks store lyriker, Niels Lyngsø. Programmene, som du finner to linker til på siden, tar for seg følgende tema: diktets tid og systemdiktning. Dette er virkelig en poetisk radioperle. Lytt og nyt!

mvh. erik