30.3.07

Begrunnelsen for Tarjei Vesaas debutantpris 2007


Thomas Marco Blatt får prisen fordi han våger å tråkke opp sin egen løype, han er oppfinnsom, har utforskertrang og avdekker et språklig overskudd som begeistrer og smitter. Han viser utpregede språklige kvaliteter, og stor bevissthet om form. Poeten overbeviser ikke bare om sitt særegne litterære talent, men også om at en moden forfatter er kommet til verden.


Slik vil jeg måle opp verden er en diktsamling som spenner vidt både i tid og rom: her er det ”rom bakenfor rom, og vidder utenfor vidder” – for å sitere forfatteren. Diktene har stor substans, og overganger og forbindelser fra dikt til dikt avslører grundig bevissthet både om poesiens vesen og diktet som form.


I Blatts verden blir både det store og det lille omfavnet, eller: målt opp, og han binder sammen biografiske elementer med refleksjoner om språk, historie, arkitektur, steder og mellommenneskelige forhold. Poeten tar rollen både som tvileren og oppdageren, og tegner nye streker på ”verdenskartet”.


Poeten formidler en sterk tilstedeværelse i liv og lære. Tekstene gir seg ut på reise både geografisk og mentalt, og forflytningene er forankret i en personlig opplevelse som også berører og angår leseren.


Thomas Marco Blatt kombinerer og utforsker ulike språk, både et muntlig og et litterært, og han veksler mellom bokmål, svensk og slang. Det er i brytningen mellom disse språkene at Blatts særegne uttrykk oppstår; et språk som rommer både bevegelse og stillhet, erfaring og nytelse.


Det er flott gjort!


Ann Kavli
formann i Det litterære Råd
--------------------------------------------------------
Jeg slutter meg til gratulantene...

17.3.07

Innmeldt lyrikk våren 2007


Det er med stor glede at jeg registrerer at Geir Halnes debuterer i vår og jeg gleder meg til å ha den på plass i bokhylla.

14.3.07

The Best Cigarette

Denne var et forbilde når det gjelder kombinasjonen av tekst og video/animasjon