2.6.09

Jan Erik Vold

1965 mellom speil og speil (dikt)
1966 blikket (dikt)
1966 HEKT (dikt)
1967 fra rom til rom SAD & CRAZY (dikt)
1968 Mor Godhjertas glade versjon. Ja. (dikt)
1969 kykelipi (dikt)
1969 William Carlos Williams: LOVE (gjendiktning)
1970 spor, snø (dikt)

Jeg vil se nærmere på den første delen av forfatterskapet til Jan Erik Vold i et par essays. Det som kjennetegner denne første delen er en utforskning av diktets muligheter og et slags opprør mot en tradisjon. Jan Erik Vold utforsker et vidt spekter av uttrykk – fra konkretisme, typografiske dikt, nonsensdikt og nyenkel hverdagslyrikk til haikudikt og politisk engasjert lyrikk. Det rommer store motsetninger: kontrasten mellom den upopulære samlingen blikket og den populære Mor Godhjerta, og den knappe diktene i spor, snø og de lange prosadiktene i fra rom til rom SAD & CRAZY, fra den alvorlige krigslyrikeren i HEKT til gjøgleren i diktet "Ønskediktet" i Kykelipi. Kanskje ligger det et sterkt ønske om å ikke bli satt i bås eller bli gjennomskuet. Det er også en kjent sak av Volds dikt ofte unndrar seg tolkning i tradisjonell forstand. De har nok vært en utfordring for mange nordiskstudenter og norsk lektorer som ville presse diktformen inn i sitt skjema.

Kanskje er ikke det viktige å komme med svar i forhold til forfatterskapet, men derimot å stille de rette spørsmålene til det. Et viktig element i Volds forfatterskap er relasjoner. Han etablerer relasjoner til døde og samtidige poeter, både eksplisitt og mer som skjulte allusjoner og hilsninger. Han står i en slags relasjon til en samling poeter og skrivemåter i hver ny samling. Dette er ikke alltid like eksplisitt i de første samlingene og her ligger det nok arbeid for en del forskningsoppgaver. Et sett av internasjonale skrivemåter fikk nedslag gjennom JEV i Norge på 1960-tallet, samtidig som han var med på en skape en dynamisk diskurs rundt litteraturen i sin egen samtid.

Vi starter essayserien om JEV sekstitallssamlinger med 1965 og mellom speil og speil og stiller spørsmålet: Hva og hvem sto Vold i relasjon til når han skrev denne samlingen?