28.4.09

Svar

Her kommer det første av tre svar på enqueten jeg sendte ut før påske. Poeten foretrekker å være anonym.

1. Hvilken diktsamling ville du anbefale som den viktigste fra perioden 1960 - 1969?


Nye dikt av Georg Johannsen (1966)

2. Hva har utgivelsen av Blad frå ein austleg hage (1965) med haikudikt oversatt av Paal-Helge Haugen hatt å si for deg? Og hva tror du den har betydd for norsk poesi?

Personlig ikke så mye for meg. Men den har nok hatt sterk direkte innvirkning på Haugens egen skrivepraksis, og dermed indirekte på norsk poesi seint 60-tall, og på hele 70-tallet. Viktig som Haugen har vært.

3. Hvordan ser du på Jan Erik Volds rolle i norsk poesi på 1960-tallet?

Mindre viktig. Hans tyngdepunkt og gjennomslag ligger i 70-årene.

4. I hvilken grad endrer 1960-tallet på hvilke forventninger man hadde til hva som kunne "være" et dikt?

Nokså mye. Konkretismen, nyenkelheten, det korte diktet etc. Både på godt og vondt lever vi ennå i 60-tallsskyggen, poetisk sett.

5. Georg Johannesen har uttalt: "Å dikte henger også sammen med å diktere,
å ta seg til rette, å bestemme noe, å si noe om hvordan ting er, og hvordan de burde være."
Er du enig at dette bør være en viktig del av rollen som poet? Hvordan gir dette seg utslag i norsk lyrikk fra 1960-tallet?

Dette er nok noe G.J. sa seinere i livet. At å dikte kommer fra latin: "å diktere". Det stemmer nok for hans egen poesi, fra og med Dikt 1959. Men jeg ser ikke det store gjennomslaget hos andre poeter på 60-tallet. O. H. Hauge står nok nærmere spørsmålet enn svaret som dikter.

Ingen kommentarer: