28.4.09

Svar 3

1.Paal-Helge Haugen:Steingjerde (NB! ble utgitt i 1979, bloggerkommentar)

2.a.Mye. b.Mye.

3.Viktigst av alle som igangsetter da jeg var 17.

4.PROFIL-folka snudde oppfatningen av hva som er god poesi på hodet - blant poetene og de nærskyldte fans. Blant folk flest hersker vel det samme gamle regimet.

5.Poesien i Norge i dag er mer maktesløs enn noen gang fordi den ikke når fram til noen, selv ikke til poetene. Hva poesien "bør" være er dermed uinteressant, fordi den ikke "kan" være det den kanskje burde.

Ingen kommentarer: