8.1.09

Resepsjon av Stein Mehren.

Hør radioprogrammet Ordfront som handler om Stein Mehren og resepsjonen av han. Jeg skal senere se nærmere på debutsamlingen hans senere i januar. I essaysamlingen Det norske syndromet er Vold kritisk til Stein Mehren og til dels belærende hvis vi tolker slutten på essayet som adressert til Mehren. Han etterlyser klarere og mer konkrete bilder i poesien, inspirert av haikudiktningen. Espen Stueland mener diktene har fått mer stringens på 2000-tallet i samlingene Ark og Den siste Ildlender. Det er mange gode poeng og opplesninger i dette programmet der også Tor Obrestad deltar, med blant annet et innslag fra et radioprogram fra 1962 der Georg Johannessen og Stein Mehren diskuterer. (Hvorfor ligger sånt og støver ned i NRKs arkiver? Sukk...)

Ingen kommentarer: