22.12.08

Luke 22

Jeg er en vanskelig person å ha

som pasient. Særlig for doktor

Parkinson. Jeg forsøker å bære

sykdommen hans, men jeg mister

den stadig, kaster den fra meg

på bakken. Og springer av gårde

glad og ett som en fugl

Å nei du, så lett er det ikke

å slippe fra meg, brummer Parkinson

Han stanser, plukker opp fra gaten

et stort anfall og legger det over

akslene mine. Bær videre

sier han, og jeg bærer

fra "Parkinson On and Off" fra samlingen Ordre av Stein Mehren (2008)


Lukelenke

Ingen kommentarer: