31.5.06

Kvalitet - for siste gang?

Quality .. you know what it is, yet you don’t know what it is. But that’s selfcontradictory. But some things are better than others, that is, they have more quality. But when you try to say what the quality is, apart from the things that have it, it all goes poof! There’s nothing to talk about. But if you can’t say what Quality is, how do you know ... Obviously some things are better than others ... but what’s the ‘betterness’? ... So round and round you go, spinning mental wheels and nowhere finding anyplace to get traction. What the hell is Quality? What is it?

Fra Zen and the art of motorcycle maintenance av Robert Pirsig

1 kommentar:

bjørn sa...

Kvalitet - et interessant begrep. Jeg tror at Fosse og Phaidros er på ulike jaktmarker. Phaidros er på det generelt filosofiske, mens Fosse beveger seg i kunstsfæren. Når Phaidros seinere i boka siterer fra Faidros-dialogen, bruker han for øvrig et Sokrates-sitat som jeg ikke har funnet ovrsatt på en tilsvarende måte, verken på norsk eller dansk: "WHat is good, Phaidros, and what is not good, do we need anybody to tell us these things?"
Når Fosse, derimot, bruker begrepet "kvalitet" i sitatet under, følger jeg at han egentlig snakker om kunstkvalitet. I så fall har han selvsagt et viktig poeng. Jeg ville tro det er det samme som Adorno snakker om som "overskridelse". Kunsten er kunsten å overskride. (En håndtverker kan godt utføre kvalitetsarbeid uten nødvendigvis å overskride - men en kunstner kan ikke skape kunst uten i det minste å ha ambisjonen om å overskride. Men - hun kan overskride uten at det dermed blir kvalitet av det...