20.5.06

Jon Fosse-sitat (om kvalitet)

Ein original er kvalitativ, ein epigon er kvantitativ, slik er mi innsikt og stadig vekk ser eg at epigonen blir foretrekt framfor originalen og då tenkjer eg at i det samfunnet har forfallet ned i kvantiteten komme smerteleg langt, så langt at det kjennest motlaust å skulle halde fram med å skrive der, og i slike stunder er trøysta mi eit Hölderlin-sitat i Olav H. Hauges gjendiktning:

Lang er
tidi, men det ovrar seg
det sanne.

Henta frå Gnostiske essay, "Litterær kvalitet" (1997)

Ingen kommentarer: