3.1.11

Ettertanke...

Det kan være nyttig å minne både meg selv og andre om hensikten med denne bloggen. Hovedhensikten er å følge med på ting som skjer i Norden på poesifronten og ved hjelp av lenker og korte artikler holde interesserte lesere oppdatert. Målgruppen er mennesker som leser samtidspoesi. Kanskje fyller denne bloggen en tomrom, en manglende oversikt over utgivelser, anmeldelser og omtaler. Jeg har holdt på med dette siden mars 2005 med enkelte små avbrudd. Det som er nytt i 2010 er en såkalt Page på Facebook som dere ser bilde av under:
Det hadde vært interessant å se på mulighetene for å lage en såkalt applikasjon for iPad eller andre nettbrett. Jeg har sett at forlagene i større grad (se kolonforlag.no) legger ut smakebiter fra diktsamlingene. Gyldendal har laget en applikasjon som heter Dagens dikt. Hvis det i større grad ville vært mulig å bruke dikt fra diktsamlingene i en slik applikasjon, så ville nok vært interessant for å gruppe brukere som har denne interessen. Men applikasjonen bør nok være gratis og basert på non-profit. En eventuell utvikling, drift og kanskje lønn til innholdsleverandører ville være basert på donasjoner og støtte fra brukere, forlag og kanskje statlig støtte.

Før jeg blir for vidløftig må jeg være ærlig å si at det ikke har vært av de mest inspirerende årene siden jeg startet i mars 2005. Jeg har i perioder vurdert å legge ned hele bloggen, men nå har jeg bestemt meg for å drive fram til sommeren. Så får vi se hva som skjer..

Ha et godt nytt år!

2 kommentarer:

Bai sa...

Du, dette høyrest spennande ut! Og du må ikkje leggje ned. Eg liker både bloggen og facebooksida.

Helge Rykkja sa...

Ja, det er ei interessant og postiv utvikling som Kolon har starta på, å presentere forfattarane sine på nettet med fleire heile dikt frå forfattaren. Kvifor har ikkje forlaga gått inn på dette før? Eg forstår at aviser har økonomiske grunnar til å sløyfe å leggje ut alle interessante artiklar på nettet, men ikkje at forlaga venta med å prøve ut fleire smakebitar av diktsamlingar. Ein einaste smakebit er for lite representativt.

Men denne nye utviklinga hos forlaga vil ikkje overflødiggjere uavhengig entusiasme for dikt som finst på nettstader som våre og på tilsvarande. Vi byr fram ei uavhengig lesing av lyrikken som lyrikken tener på og sårt treng. Så eg håper du legg lengre planar enn fram til sommaren... Eg håper at du finn praktiske løysingar.