22.12.09

Luke 23

Opstad, Steinar Avhymninger Kolon
Forlagets omtale: Steinar Opstad har en helt særegen stemme innen den unge, norske lyrikken, og han bygger sitt eget poetiske univers for hver utgivelse. Dette billedlige universet utdypes og forsterkes gjennom årets samling Avhymninger. Mange vil nok se at Steinar Opstad har utvidet sitt poetiske repertoar. Denne gangen skriver han også samfunnsaktuelle dikt. Tenkning omkring klassetilhørighet, tro/ikke-tro, deltakelse og passivitet inngår som noen av de tema forfatteren behandler. Portretter av venner i livet og i litteraturen bidrar også til å gjøre denne diktsamlingen annerledes enn hans øvrige. Det er en rik og mangslungen diktsamling Steinar Opstad gir ut i år.

Steinar Opstad

Avhymninger

IBIS

Thot, med hode av en ibis,

veide de dødes hjerter

og fulgte sjelene deres

til Dødsriket

I dag som i går er det noen

som ikke får begravd sine døde

hele byer forvandles

til hauger av asfalt og betong

Men vi, Thots etterkommere,

sørger verken for gravplasser

eller følge, enda vi flyr raskere

enn flokkene med fugler

GUERNICA 1937 – BAGDAD 2003

Da USAs utenriksminister

skulle redegjøre for invasjonen av Irak

oppdaget rådgiverne at Picassos Guernica

hang på veggen bak talerstolen

og de sørget øyeblikkelig for

å dekke til maleriet

Picasso malte en hest og en stut

som løftet hodene over hauger

av lemlestede kropper

men han nektet å forklare symbolikken

han sa En hest er en hest, en stut en stut

og jeg maler bare tingene som jeg ser dem

Guernica forhindret ikke

utenriksministeren i å holde sin tale

det tildekkede bildet ble et bilde

på det vi burde ha visst

og det vi burde ha forstått

Jeg skriver og derfor deltar jeg

og siden jeg deltar

er jeg ikke et sannferdig vitne

eller sagt på en annen måte:

at jeg elsker og lider beviser ingenting

EN GOD GUD ONANERER

Atum skapte gudene av sin sæd

så fødtes de første menneskene

Men som ulykkene

inntraff på jorden

vendte de seg mot ham og brølte

«Hva gjør du mot oss, din onanist!»

Atum gråt, men av tårene hans

ble nye mennesker skapt

og snart ble Atum glemt

Menneskene fikk andre guder

guder kom og gikk

for hvert nytt rike på jorden

Jeg er av Atums slekt

og enda jeg er blant mennesker

forbanner jeg tiden som går

så hva er det med Atum

som gjør meg så glad og lattermild

som født av tårer

MAURISK BLINDHET

Fatt deg i korthet

og du vil gå med fred

står det på Alhambra-palassets murer

og hundrevis av forskere

har blitt nærsynte i arbeidet med å tyde

maurernes inskripsjoner

Her inne er det en kuppel

så høy at den tapes av syne,

skrev dikteren Ibn Zamrak

Men himmelen tapes ikke av syne

og den samme poetikken

gjelder da som nå: å skrive noen få ord

som det tar et liv å tydeSteinar Opstad, født 1971 i Stokke i Vestfold, bosatt i Oslo. Steinar Opstad har studert tysk, religionshistorie og litteraturvitenskap ved Universitetene i Oslo og Bergen.

Bøkerhttp://www.kolonforlag.no/?type=movie&ref=1140 Opplesningsvideo

Ingen kommentarer: