10.11.08

Litterær sampling?

De(t) er (den) drau(men) me be(r på)
a(t) nok(o) vedu(nderleg skal) skje, (skrivefeil: vidu/vedu)
a(t det )må (skje)-
a(t) tid(i skal) opna (seg)
a(t) hja(rta skal) op(na seg)
a(t )dø(rer skal) opna se(g)
(at berget skal opna seg) (NB!)
a(t) kjel(dor) ska(l )sprin(ga) -
a(t )draum(en skal) op(na) se(g,)
a(t ) me e(i) morgo(nstund skal) gli(da) i(nn)
(på) ein vå(g) me i(kkje) ha(r) vi(sst) um.

(Det som står i parantes er tatt bort i diktet, og diktet har form som en bølge)
Dette diktet som åpner diktsamlingen Harudes av Erlend O. Nødtvedt er vel en slags litterær sampling. Samtidig bruker han en lay-out fra konkret poesi og etterligner en figur. En bølge? Ordene blir redusert til lay-out og lyder og noe nytt oppstår. Men hva? Som en litterær samling fra en gammel LP-plate der kun fragmenter er bevart.

Ingen kommentarer: