28.10.07

Jon Fosse setter ting på plass

Det har altså med kvalitet å gjøre?
– Å, ja. Jeg har aldri forstått dem, også på venstresida, som vil fjerne kvalitetsbegrepet fra litteraturopplevelsen. For hva har vi igjen etter kvaliteten er borte? Utelukkende kvantitet. Litteratur blir boksalg og opplag og ren kapitalisme. Og det blir feil. Det er kvalitetsbegrepet som motarbeider den rene kapitalismen og verner om visse menneskelig verdier: en respekt for den sterke litteraturen er samtidig respekt for det veike mennesket. Det er det som ikke kan kvantifiseres som gjør livet verdt å leve. Den populistiske holdninga til litteraturen, som også deler av venstresida utviser, fører til rein kapitalisme.

Ingen kommentarer: