20.3.05

Hva ble gitt på på Gyldendal i 2004 av lyrikk?

Gyldendal – lyrikk 2004

Jeg fant følgende seks utgivelser på nettsiden til Gyldendal forlag.

Terje Johannesen
Slike kvelders gud

Forlagets omtale:
Krystallisert innsikt fra en erfaren poet.


Terje Johanssens dikt tar opp de aller største spørsmål: eksistens, språk, forgjengelighet – og knyttet til alt dette, innvevd i det, også kjærligheten, lidenskapen, samtalen, som får karakter av livsnødvendighet. Diktene i Slike kvelders gud spenner formmessig fra konsentrerte poetiske helheter til langdikt av mer rapsodisk karakter. Men alle preges de av Johanssens særpregede poetiske innsikt, hans storslåtte billedskapende evne og ledige musikalitet.

Anmeldelser:
Aftenposten: http://oslopuls.no/cityguides/nav/review.jhtml?context=culture&id=888240
av Knut Ødegård
Nordlys: http://www.nordlys.no/kultur/bok/article1459841.ece
av Lene E. Westerås


Bjørn Aamodt
Arbeidsstykker og atten tauverk

Forlagets omtale:

Arbeidsstykker og atten tauverk fører leseren inn i arbeidets livsverden slik det fortoner seg på en industriarbeidsplass: fra det unnselige verktøyet til gigantkranene, fra de store kroppslige fellesanstrengelsene til gledene ved et vellykket trillebårløft, fra en industrihall i funksjon til støvet på gulvet etter nedleggelsen. Aamodt har atten år på Kværner bak seg. I hans kontante dikt utvikles erfaringene med arbeidet til noe større, som særlig videreføres i bokas siste atten dikt om tauverk. Aamodt skriver om det håndfaste, men viser elegant og i samme sveip til dimensjoner som åpenbarer seg i bevissthetens og den fysiske verdens randsoner. Bjørn Aamodt er for sitt uvanlige og kresne forfatterskap tildelt Gyldendalprisen, Doblougprisen og Halldis Moren Vesaas' lyrikkpris. Han er dessuten nominert til Brageprisen, og i 1994 og 1997 til Nordisk Råds litteraturpris for samlingene ABC og Anchorage

Anmeldelser:
Aftenposten: http://oslopuls.no/cityguides/nav/review.jhtml?context=culture&id=879925
av Ingunn Økland
NRK: http://nrk.no/nyheter/kultur/4156803.html
av Tom Egil Hverven
Nordlys: http://www.nordlys.no/kultur/bok/article1292719.ece
av Lene M. Westerås


Jan Erik Vold
Drømmemakeren sa


Forlagets omtale:
Nye meditasjoner fra Jan Erik Vold.


Jan Erik Volds nye diktsamling Drømmemakeren sa følger i samme spor som Tolv meditasjoner (2002), med lange meditative diktsekvenser samlet i tolv større enheter. Temaer er liv, død, forgjengelighet, alder, krig, rettferdighetsfølelse. Som tittelen antyder, har mange av diktene drømmekarakter, likevel med en konkret forankring – både i Vøringsfossen på Vestlandet og pyramidene i Egypt. Jan Erik Vold er ved å få et internasjonalt gjennombrudd. Tolv meditasjoner finnes både på svensk og engelsk, og boken skal utgis i USA i 2005.

Anmeldelser
:
Dagbladet: http://www.dagbladet.no/kultur/2004/09/08/407690.html
av Helge Torvund
Aftenposten: http://oslopuls.no/cityguides/nav/review.jhtml?context=culture&id=866507
av Ingunn Økland
Ord og Tid: http://www.dagogtid.no/arkiv/2004/39/bokmeld1/
av Hadle Oftedal Andersen
Stavanger Aftenblad: http://www.dagogtid.no/arkiv/2004/39/bokmeld1/
av Eirik Lodén
Bergens Tidende: http://bt.no/kultur/litteratur/article.jhtml?articleID=300227
av Sindre Ekrheim
Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/kultur/bok/article1252391.ece
av Cecilie Schram Hoel
NRK: http://nrk.no/litteratur/bokanmeldelser/4115397.html
av Tom Egil Hverven


Ingvill Solberg
Ly

Forlagets omtale:
"Du skal bare være her, jeg skal bare gi deg ly"


Man kan virvles inn i kjærligheten, man kan bergtas av den og søke ly i den. Men det er et ly som kan bli et stengsel, og bergtakingen kan bli truende reell. Det er dette paradokset diktene i Ingvill Solbergs andre diktsamling kretser rundt. Ingvill Solbergs dikt er musikalske og tilgjengelige, men samtidig flerbunnete. Her spilles eventyrmotiver ut mot nåtidsrealisme, og danseviserytmer møter modernismens formspråk. Slik skapes en bevegelig poesi som både gir rom for umiddelbar språklig nytelse og poetisk refleksjon. Ingvill Solberg (f. 1974 i Etiopia) er bosatt i Oslo. Hun debuterte i 2001 med diktsamlingen Gehør.

Anmeldelser:
Aftenposten: http://oslopuls.no/cityguides/nav/review.jhtml?context=culture&id=810688
av Knut Ødegård
VG: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=229766 av Arne Hugo Stølan
Poeten.no: http://www.poeten.no/?pID=5&aID=80202 av Sjur Andersen
Vinduet: http://www.vinduet.no/tekst.asp?id=414 av Kaja Schjerven Mollerin
Kommuniké: http://www.kommunike.no/default.asp?pid=10&item=368 av Tora Ulstrup
Universitas: http://universitas.uio.no/anmeldelser/?sak=4524 av André Larsen Avelin
jungforlag.com: http://www.jungforlag.com/jung/magazine/2004-08-30/auganmeld.html av Frank HiisArnold Eidslott
Koret over Forum Romanum

Forlagets omtale:

Ny, vakker samling dikt fra en av nestorene i norsk samtidslyrikk.

Tid er et sentralt begrep i Koret over Forum Romanum, Arnold Eidslotts tjuefjerde diktsamling. Diktene mediterer over tid i et metafysisk perspektiv; de handler om forholdet mellom det bevegelige, endelige på den ene siden og det ubevegelige, tidløse, guddommelige på den andre siden. Men tiden er også til stede i samlingen som konkret historisk tid, i dikt om hendelser og mennesker i europeisk historie og kultur fra antikken og frem til våre dager, og i erindringsdikt som bygger på Eidslotts egne erfaringer. Gudshenvendelsen i disse diktene kan få karakter av lovsang, mens formspråket er forankret i modernismen. Slik skaper Eidslotts dikt egne forbindelser mellom det tidløse og det tidsbestemte.

Anmeldelser:
Aftenposten: http://www.aftenposten.no/alex/litterat/forfatte/eidslott.htm

av Mariann Enge
Bergens Tidende: http://bt.no/kultur/litteratur/article250435
av Sindre Ekrheim


Øyvind Rimbereid
Solaris korrigert

Forlagets omtale:

Årets bok, årets dikt: Tildelt Kritikerprisen 2004 for beste skjønnlitterære utgivelse og kåret til årets dikt av NRK/P2s lyttere og kritikerpanel.

Mens Øyvind Rimbereid i sine to foregående diktsamlinger undersøkte ulike samtidige og historiske landskap, er denne siste samlingen vendt mot fremtiden. I det lange titteldiktet "Solaris korrigert" gis det utkast og forslag til et poetisk avtrykk av året 2480, der en mannlig stemme taler ut fra den verdenen og det samfunnet han er en del av, og det i et oppblandet, fremtidig vestnorsk, som mest synes å tilhøre et sted midt i Nordsjøen. Diktet står med én fot i apokalypsen og én i utopien, og viser således kanskje like mye tilbake til vår egen tid – til vårt samfunn, vår praktiske verden, våre liv og våre forestillinger – som til fremtiden. I bokens øvrige avdelinger finnes dikt skrevet på stavangerdialekt, både eksistensielle minnedikt og dikt med konkret samtidsrettet stoff."Solaris korrigert er kanskje den mest oppsiktsvekkende diktboka som har kommet, ikke bare i år, men på mange år."Torunn Borge, Dagsavisen

Anmeldelser:
Dagbladet: http://www.dagbladet.no/kultur/2004/11/25/415611.html
av Helge Torvund
Aftenposten: http://www.aftenposten.no/oslopuls/culture/article893289.ece
av Ingunn Økland
VG: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=252532
av Arne Hugo Stølan
Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/kultur/bok/article1344655.ece
av Torunn Borge
Bergens Tidende: http://www.bt.no/kultur/litteratur/article320074
av Gro Jørstad Nilsen
Dagens Næringsliv: http://www.dn.no/borspause/article382606.ece
av Ane Farsethås
Nordlys: http://www.nordlys.no/kultur/bok/article1302386.ecen
av Morten Wintervold
Dag og Tid: http://www.dagogtid.no/arkiv/2004/48/bokm1
av Hadle Oftedal Andersen
Stavanger Aftenblad: http://www.sa.no/kultur/boeker/article1460547.ece
av Kjell Eriksson


Andre artikler om Solaris korrigert:
Vagant nr. 4 2004: Shiri og jeg av Susanne Christensen
Vinduet nr. 2/3 2004:: «For jeg vet eksistensen av verden» av Janike Kampevold Larsen.


Ingen kommentarer: